Kako se koristi Escapelle®?


Escapelle

Obavezno konsultujte svog lekara ili farmaceuta pre nego što prvi put primenite ovaj lek.

Uzmite ovu tabletu što pre, po mogućstvu u roku od 12 sati, ali najkasnije 72 sata (3 dana) pošto ste imali nezaštićeni polni odnos. Progutajte celu tabletu sa malo vode. Ne odlažite uzimanje tablete. Tableta je efikasnija ako se uzme ranije.

Ako već koristite redovnu metodu zaštite od trudnoće kao što je pilula za kontracepciju, možete nastaviti da je uzimate u uobičajeno vreme.

Escapelle® tableta pruža zaštitu samo u periodu kada je upotrebljena. Ne može da spreči razvoj prethodno nastale trudnoće i ne pruža zaštitu za odnose koji će se dogoditi posle njene primene.

Koliko često smete da koristite lek Escapelle®?

Escapelle® smete da koristite samo u urgentnim situacijama, a ne kao redovnu metodu zaštite od trudnoće. Ako se Escapelle® koristi više od jednom između dve menstruacije, verovatnije je da će se poremetiti menstrualni ciklus.

Escapelle® nije redovna metoda kontracepcije. Vaš lekar, farmaceut ili stručnjaci u savetovalištu za planiranje porodice mogu Vam reći više o redovnim metodama kontracepcije koji su efikasni za sprečavanje neželjene trudnoće.

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta uz objašnjenje farmaceuta ili zdravstvenog radnika o tumečenju načina primene leka i rizika.