Šta je Escapelle®


Escapelle

Draga Korisnice,

Escapelle® je hormonski preparat za urgentnu kontracepciju, koji se koristi da bi se izbegla neželjena trudnoća nakon nezaštićenog seksualnog odnosa ili u slučaju da je primena drugog kontraceptivnog metoda bila neadekvatna.

Ovaj vid kontracepcije popularan je pod nazivom «pilula za jutro posle» ili «pilula za dan posle». Kontraceptivni efekat se postiže ukoliko se Escapelle® tableta primeni najkasnije u roku od 72h nakon rizičnog seksualnog odnosa.

Sastav Escapelle® tablete

Escapelle® je hormonski preparat koji sadrži samo progestagensku komponentu. Aktivna supstanca Escapelle® tablete je 1,5 mg levonorgestrel.

Lista pomoćnih supstanci: skrob krompirov, kukuruzni skrob, koloidni bezvodni silicijum dioksid, magnezijum –stearat, talk, laktoza, monohidrat.

Pakovanje

Escapelle® pakovanje sadrži jedan blister sa jednom tabletom, 1.5 mg levonorgestrela.

Čuvanje

Čuvati u originalnom pakovanju. Ne uzimajte lek ako je istekao rok upotrebe. Čuvati van domašaja i vidokruga dece.